Examens Royal Academy of Dance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 foto: Tanja Willekens
 

Twee keer per jaar (november en mei) komt een afgevaardigde jury van de Royal Academy of Dance naar België om de evolutie van de leerlingen te beoordelen. De leerlingen van de balletschool krijgen via deze weg de mogelijkheid om hogerop te geraken en gemotiveerd te blijven werken.
 
De Royal Academy of Dance is een organisatie die wereldwijd leerkrachten en leerlingen opleidt. Doordat Edwina via deze organisatie haar Teaching Diploma behaalde, staan niet alleen de leerlingen, maar ook Edwina zelf onder toezicht van de RAD. Elke R.A.D docent heeft haar/zijn eigen stijl van lesgeven, maar het niveau en de kwaliteit van de lessen wordt door de R.A.D beoordeeld.
 
Elk kind krijgt de kans om hieraan deel te nemen, maar omdat er in de balletschool geen selecties gehouden worden, kan het zijn dat de resultaten uiteenlopend zijn. Daar niet elk kind fysiek of mentaal hetzelfde is, biedt de R.A.D voor elk kind de mogelijkheid om zijn/haar kunnen te demonstreren.
 
Kinderen die de opgelegde leerstof fysiek en mentaal aankunnen, kunnen deelnemen aan de examens. De deelnemers gaan met maximum 4 tegelijk het examen afleggen. Zij worden dan individueel beoordeeld door de examinatrice aan de hand van een puntensysteem. Leerlingen die slagen, ontvangen een rapport, een diploma en een medaille. Deze gegevens worden gedurende heel hun danscarrière opgevolgd door de R.A.D. Op elk niveau worden bepaalde verwachtingen vereist en moeten de deelnemers dit ook kunnen demonstreren, samen met hun eigen inbreng in expressie en interpretatie. Want ook al ben je technisch een danswonder, als het gevoel niet uit je hart komt dan komen de technische hoogstandjes ook niet tot zijn recht.
 
Voor de kinderen die gemotiveerd zijn, maar die de leerstof niet volledig verwerkt krijgen of die fysiek niet tot het uiterste kunnen gaan, bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Class Awards. Onder begeleiding van de leerkracht demonstreren zij wat ze kunnen binnen hun eigen mogelijkheden. Na deze presentatieklas ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname en een medaille. Zij krijgen GEEN punten.
 
Wie kan hieraan deelnemen? Elke leerling vanaf PRIMARY kan deelnemen aan examens. Voor Pre-Primary is er alleen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Class Awards, omdat dit voor hen eigenlijk een kennismaking is met het examensysteem.
 
Edwina probeert elke leerling te motiveren om hieraan mee te doen. Het is niet de bedoeling om de kinderen schrik aan te jagen, maar wel om hen duidelijk te maken dat ze keihard gewerkt hebben tijdens het jaar en dat dit examen hier een afsluiter en beloning van is. De examinatices zijn ook mensen die de kinderen op hun gemak stellen. Kinderen die hieraan deelnemen, staan sterker in hun schoenen, want ook al stoppen ze ooit met ballet, deze examens zullen hen altijd ten goede komen bij hun karakterontwikkeling.
 
HOE INSCHRIJVEN? Omwille van het organiseren van de examentour zijn we verplicht om de leerlingen tijdig in te schrijven. Het inschrijvingsgeld moet bij de inschrijvingen gevoegd worden. Dit geld wordt samen met de lijst van de deelnemers doorgestuurd naar de R.A.D. De examens zouden kunnen doorgaan tijdens de school uren, omdat de tour die uitgestippeld wordt zo kort mogelijk moet zijn, omwille van de hoge hotelkosten, transport,…
 
BELANGRIJK: de leerlingen krijgen elk jaar een blad mee waarop alle opgelegde oefeningen staan die ze moeten kennen voor het examen. Gelieve dit in een schrift te schrijven (1 OEFENING PER BLAD), zodat er verbeteringen bij geschreven kunnen worden. Nog even dit: Het is heel logisch dat de leerlingen nog niet alles kennen wanneer we de inschrijvingen moeten doen. Zij worden op dat moment ingeschreven aan de hand van hun inzet tijdens het eerste deel van het schooljaar. Leerlingen die les volgen en willen deelnemen aan examens/presentatieklassen moeten zich ervan bewust zijn dat men niet kan slagen of behoorlijke resultaten kan halen als men zich hiervoor niet inzet VANAF DE EERSTE LES.
 
VOCATIONAL GRADES IN DANCE ( professionele examens) Op dit niveau moet er geselecteerd worden, omdat niet alle lichamen dit hoog niveau aankunnen. Het zou meer schade toebrengen dan dat het goed zou doen. Op dit niveau kan men alleen maar deelnemen aan EXAMENS. Vermits men hier hoge eisen stelt, is het natuurlijk logisch dat de leerlingen ook strenger beoordeeld worden. Deze niveaus zorgen ervoor dat de dansers een degelijke opleiding krijgen met zicht op een professionele danscarrière of om af te studeren als dansdocent. Deze examens gaan door in Antwerpen (begin juni) en in Parijs (begin november) 
 
TIP: Ga eens kijken naar een ECHTE BALLETVOORSTELLING van een professionele compagnie. Dit geeft zoveel inspiratie aan de kinderen.